ที่มาของคัมภีร์อัลกุรอาน


Warning: printf(): Too few arguments in /home/a221coom/public_html/awqaf-ir.org/wp-content/themes/viral/inc/template-tags.php on line 93

3035825

  คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามโดยตรงซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่า คัมภีร์นี้ได้ประทานพรมาจาก อัลลอฮ์ และความหมายของคำว่า อัลกุรอาน คือ การอ่าน หรือเรียกว่า การอาขยายนั่นเอง อัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้าองค์สุดท้ายของชาวมุสลิมได้มอบหนังสือเล่นนี้เพื่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกและเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่จะให้ แล้วจะไม่มีคัมภีร์เล่มอื่นๆต่อมาอีก ในปี ค.ศ. 610 เมื่อมูฮัมหมัดได้นั่งบำเพ็ญตนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง ญิบรีลก็ปรากฏตนขึ้นและนำพระโองการแรกจากพระผู้เป็นเจ้ามีความว่า “อ่าน” ด้วยพระนามแห่งผู้อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่าน และพระเจ้าของเธอนั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง จึงเป็นที่มาของมนุษย์ขึ้นทุกวันนี้

bfi1266563725g1_9307

คัมภีร์อัลกุรอาน นั้นภาษาที่ใช้อ่านจะเป็นภาษา อาหรับ 100 เปอร์เซ็น ซึ่งหากบางท่านที่เป็นมุสลิมก็จะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าไรเกี่ยวกับภาษานี้ น้อยคนนักที่อ่านแล้วจะเข้าใจในคัมภีร์อัลกุรอาน ในหนังสือเล่นนี้จะอธิบายความเป็นมาของพระเจ้าอย่าง อัลลอฮ์ ที่มาที่ไปของศาสนาอิสลาม กฎข้อห้ามต่างๆ และสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควร อัลกุรอาน เนื้อหาบางตอนจะอธิบายถึงเรื่องราวของ ศาสดา ของอิสลามมีใครที่เป็นศาสดา จำนวนเท่าใด และมีชื่ออะไร และยังอธิบายถึงแหล่งกำเนิดของศาสนาว่าเริ่มมาจากอะไร จนไปถึงเรื่องราวของการศรัทธาต่อพระเจ้า หรือนามของ อัลลอฮ์ หากผู้ใดดูหมิ่นศาสนาตนเองผู้นั้นจะมีแต่สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิต และยังส่งผลถึงลูกหลานในอนาคตอีกด้วย คัมภีร์อัลกุรอาน หลักๆจะสอนให้ชาวมุสลิมออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบและพอเพียงตามคำสอนไม่ควรยอมอดหากยังมีแรงที่จะทำงานต่อ หากผู้ใดนั่งกินหรือนอนกินผู้นั้นถือว่าความละอายต่อบาปไม่มี

ศาสนาทุกศาสนาทีทั้งดีและร้าย


Warning: printf(): Too few arguments in /home/a221coom/public_html/awqaf-ir.org/wp-content/themes/viral/inc/template-tags.php on line 93

is

     ศาสนาทุกศาสนาที ทั้งดีและร้าย หมายความว่าความชั่วร้ายนั้นมีอยู่ทุกที่เปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆเลย ขนาดในวัดยังมีพระที่ดีและไม่ดีปะปนกันเลยครับ โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารของประเทศไทยและทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละวัน ทุกวันจะมองเห็นแต่ข่าวที่ไม่ดี และบางข่าวก็เกิดขึ้นกับพระที่ทำสิ่งไม่ดีในวัด เช่นเรื่องการเสพสิ่งเสพติดต่างๆ ทั้งๆที่ศาสนาพุทธก็ยังมีกฎหรือข้อห้ามไว้อย่างเด็ดขาดก็ยังไม่ลดการปฏิบัติในสิ่งไม่ดีได้เลย ไหนจะมีข่าวที่มีความสัมพันธ์กับสีกา หรือผู้หญิง ตามกฎแล้ว พระภิกษุ เรานั้นหากโดนหรือแตะต้องตัวผู้ที่ไม่ใช่ชายนั้นถือว่าผิดศีลทั้ง 5 ข้อแน่นอน แต่นี่ถึงกับหลับนอนเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีพระที่ไม่ดีอยู่ทุกวัดนะครับ แค่อยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับความดีและไม่ดีเท่านั้น ศาสนาอิสลามก็มีทั้งดีและไม่ดีเช่นกันเหมือนๆกันทุกๆศาสนา อย่ามองศาสนาแล้วตัดสินว่าใครดีหรือชั่วครับ

isisbrutali

ยกตัวอย่างเช่น ISS ที่ออกข่าวกันอยู่ทุกวันจับตัวประกันและทำร้ายฆ่าผู้บริสุทธิ์ ให้เห็นกันทั่วโลก กลุ่ม iss หรือกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อ กลุ่มมุสลิมต่อต้านรัฐบาลนั่นเอง กลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่มากมายทั่วโลกและพร้อมที่จะพลีชีพหรือฆ่าตัวตายได้ทุกเมื่อทุกเวลา ศาสนาอิสลามนั้นไม่มีการสอนให้มนุษย์นั้นฆ่าฟันกันเอง แต่สิ่งที่ทำออกมานั้นกายเป็นสิ่งที่ผิดกฎอย่างรุนแรง กลุ่ม ISS ตั้งตัวเองเป็นใหญ่หวังโคล่นล้มรัฐบาลและยืดอำนาจเป็นของตัวเอง เรียกร้องความเป็นเสรีภาพแบบผิดๆ และใช้ศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือหากิน เพราะเชื่อว่า อัลลอฮ์ เป็นผู้กำหนดให้ทำเช่นนี้และหากเสียชีวิตไปจะได้ขึ้นสวรรค์ เหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของศาสนาทุกศาสนาทีทั้งดีและร้าย อย่างที่ผู้อ่านได้ทราบกันไป ไม่ว่าเราจะเป็นศาสนาอะไรขอเพียงให้ท่านเป็นคนดีและทำดีให้แก่สังคมเท่านั้นก็ถือว่าท่านเดินตามรอย อัลลอฮ์ และพระพุทธเจ้าแล้ว

ศาสนาอิสลามทำไมต้องมีภรรยาได้ 4 คน


Warning: printf(): Too few arguments in /home/a221coom/public_html/awqaf-ir.org/wp-content/themes/viral/inc/template-tags.php on line 93

muslim4

     ชีวิตของคนเราหากไม่มีชีวิตคู่ก็อาจจะลำบากในภายภาคหน้าเพราะภรรยาคือส่วนหนึ่งในชีวิตคู่ของมนุษย์ทุกคนถึงจะครบของคำว่า คู่ชีวิต แต่หากไม่มีเลยอาจจะไม่มีใครเป็นคู่ทุกคู่ยากไร้อนาคตและไม่มีผู้มาดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย สาเหตุที่ทำไมศาสนาอิสลามจึงให้มีภรรยาได้มากถึง 4 คน เหตุผลก็เพราะหากมีภรรยามาก ก็จะมีผู้สืบทอดศาสนาต่อไป ในทางศาสนาอิสลามนั้นไม่จำกัดจำนวนของภรรยาว่าต้องมีจำนวนกี่คน หากเกิน 5 คนก็ถือว่าไม่ผดกฎใดๆทั้งสิ้น รวมถึงผู้เป็นสามีหากดูแลภรรยาในจำนวนๆนั้นๆไม่ได้ก็ถือว่าผิดเพราะถือว่าพาภรรยามาลำบากให้แก่ชีวิต ศาสนาอิสลามให้มีภรรยาและจำเป็นจะต้องเป็นศาสนาเดียวกัน หากเป็นศาสนาอื่นก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนศาสนาที่ตนเองเป็นอยู่แล้วเปลี่ยนมาเป็น มุสลิม หากภรรยาผู้ใดไม่เปลี่ยนถือว่าไม่ยินดีและรับใช้ศาสนาอิสลาม ก็จะถือว่าเป็นบาป อีกหนึ่งเหตุผลที่มีภรรยาได้มากกว่า 2 ก็คือเพื่อมีลูกหลานและช่วยกันสืบทอดศาสนาอิสลามได้อย่างเคร่งคัด เพื่อเผยแพร่ศาสนาอีกทางไปในตัวจึงทำให้ ศาสนาอิสลาม นั้นมีประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างหน้าตกใจ ถือว่าเป็นศาสนาที่ใหญ่มาเป็นอันดับ 2 ของโลกเลยก็ว่าได้

0untitled-2

     การศึกษาสำหรับชาวมุสลิมนั้นถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเท่านั้น หลักๆคือทำตามคำสั่งสอนของ อัลลอฮ์ และทำตามกฎอย่างเคร่งคัดก็ถือว่าเป็นศาสนาอิสลามได้อย่างเต็มตัว การศึกษาที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นชาวมุสลิมนั้นจบการศึกษาที่สูงมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะไปเรียนเกี่ยวกับทางศาสนาอิสลามซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าการศึกษาในรูปแบบมหาลัย เพราะจบออกมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น ครูสอนศาสนา หรือไม่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่ มุสลิมส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะเป็นลูกจ้างของใครหากไม่จำเป็น เพราะถือว่าการมีเจ้านายทำอะไรก็ไม่สะดวก หากต้องการละหมาดก็จะทำได้ไม่สะดวกมากนัก วันศุกร์คือวันรวมตัวกันของชาวมุสลิมมักพบปะกันได้ทุกๆที่ๆมีสุเหร่า ตามเขตพื้นที่จะมีสุเหร่าเพื่อให้ชาวมุสลิมมาละหมาดและวันศุกร์คือวันละหมาดที่สำคัญของสัปดาห์นั้นๆทุก วันศุกร์ จะเห็นชาวมุสลิมรวมตัวกันที่หน้าสุเหล่า ได้พบปะกันได้พูดคุยกันอย่างมีมิตรไมตรีจึงเป็นที่มาของความสามัคคีของพี่น้องชาวมุสลิม

11377383_10205598429015260_8198232452210293882_n

กฎข้อห้ามของศาสนาอิสลาม

Uncategorized

woman-reading-quran

     กฎข้อห้ามของ ศาสนาอิสลาม นั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกับชาวพุทธอย่างเราเลย เพียงแต่ผู้คนที่นับถือศาสนานั้นๆจะทำตามกฎที่วางไว้หรือไม่ กฎที่ห้ามของมุสลิมได้แก่ การไม่ดื่มเหล้าหรือ สิ่งเสพติด และของมึนเมาต่างๆ เพราะถือว่าเป็นบาปหนักของศาสนามุสลิม เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลเสียต่อครอบครัวและสังคมเป็นอย่างยิ่งเหตุผลนี้ชาวมุสลิมจึงไม่ดื่มเหล้าและสิ่งเสพติดทุกอย่างเพราะถือว่า อัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้านั้นกำลังมองอยู่ กฎข้อที่ ห้ามกินหมู ทุกคนคงเข้าใจอยู่แล้วว่าทำไมอิสลามถึงกลัวหมู แท้ที่จริงแล้วชาวมุสลิมนั้นไม่ได้กลัวหมูเลยแม้แต่น้อย แต่สมัยก่อนนั้น หมูเป็นตัวที่นำโรคต่างๆเขามาในโลกเพราะหมูเป็นสัตว์ที่สกปรก เพราะหมูกินทุกอย่างไม่เลือกหน้า ในตัวหมูมี พยาธิ หลากหลายสายพันธุ์ และระบาดไปทั่วทุกทวีปในขณะนั้น

5gddse

     จึงเป็นสาเหตุที่ชาวมุสลิมไม่รับประทานสิ่งของสกปรกอย่างเช่นหมู และสัตว์ที่ไม่ควรกินต่างๆอย่างเช่น สัตว์มีพิษ สัตว์ที่กินเนื้อพวกเดียวกัน สัตว์ที่ใหญ่กว่าวัว ต่างๆ เพราะถือว่าหากรับประทานเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิตซะมากกว่า กฎข้อที่ 3 ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนัน เพราะการพนันถือว่าเป็นความหายนะ มาสู่ตัวเองและครอบครัว หากเล่นการพนันสิ่งที่เก็บออมมาจะไม่ยั่งยืนและหายไป ครอบครัวก็จะไม่มีความสุข กฎข้อห้ามหลักๆ ของศาสนาอิสลามก็คงจะมีประมาณนี้ และเชื่อว่าทุกๆศาสนาก็มีเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าใครจะปฏิบัติได้เท่านั้นเอง ศาสนาทุกศาสนาล้วนสร้างคนให้เป็นคนดีเหมือนๆกัน หากเป็นคนดีอยู่ที่ไหนคุณก็จะเป็นคนดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรืออยู่ในประเทศอะไรก็ตาม ทุกยุคสมัยเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเด็กสมัยใหม่ล้วนปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาอาจจะไม่ได้สอน เช่นการมี เพศสัมพันธ์ ก่อนไวอันควรก็ถือว่าผิดกฎของทุกศาสนาแล้ว แต่หากสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่เข้ามาแบบรวดเร็วและสื่อที่ได้รับเข้าไปนั้นเป็นสิ่งผิดผู้เสพก็ทำตามและผิดกฎไปด้วยเช่นกัน

 

ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด


Warning: printf(): Too few arguments in /home/a221coom/public_html/awqaf-ir.org/wp-content/themes/viral/inc/template-tags.php on line 93

muslim

     ศาสนาอิสลาม คือศาสนาที่มีความเคร่งคัดในเรื่องศาสนาและกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งคัด ศาสนาอิสลามมีต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดีอาระเบียที่เมืองเมกะและแพร่หลายมาทั่วโลกในปัจจุบัน ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับว่ามีผู้คนนับถือมา เป็นอันดับ 2 ของโลก ต่อจากศาสนา คริสต์ที่มาเป็นอันดับ 1 ประเทศที่มีประชากรนับถือมากที่สุดคือ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จีน และ อินโดนีเซีย ศาสนาอิสลามมีพระเจ้าชื่อ อัลลอฮ์ ซึ่งมีผู้คนนับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังเชื่อว่า อัลลอฮ์ ยังคงมีตัวตนติดตามชาวมุสลิมอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ชาวมุสลิมนั้นไม่กล้าแหกกฎมากนักเพราะเชื่อว่าหากแหกกฎหรือกระทำความผิดใดๆ อัลลอฮ์ จะลงโทษพวกเขาทันที ศาสนาอิสลามมี ศาสดาคือ มุฮัมมัด ส่วนเรื่องชีวิตประจำวันหรือการปฏิบัติตนที่ต้องทำกันทุกวันคือ

muslim

     การละหมาด  การละหมาดนั้นสามารถทำได้ตลอดทั้งวันแต่หากตามกฎของศาสนาแล้วละก็ จะแบ่งออกเป็น 5 เวลา มีช่วงตื่นนอน ช่วงเช้า ช่วงสาย ช่วงบ่าย และช่วงเย็น โดยการละหมาดจะสามารถละหมาดที่ไหนก็ได้แต่หากจะต้องมี ผ้าขาวที่ไว้รองเวลาทำละหมาดและชุดเปลี่ยนที่เป็นชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์ก็สามารถทำละหมาดได้แล้ว ข้อดีของการทำละหมาดคือ ได้อยู่กับตนเองได้ทบทวนหากวันนี้ได้ทำอะไรผิดไป ได้เข้าใจถึงการทำสมาธิ เข้าถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษ ต่างๆ เข้าใจในระเบียบวินัยและฝึกทำตนให้เป็นคนดีและแก่สังคม การถือศีลอด ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง และยังถือว่าเป็นการสละบาปออกจากตนเอง ฝึกความอดทนอดกลั้น ตรงต่อเวลา อยู่ในศีลในธรรม หากผู้ใดไม่ถือศีลอด ผู้นั่นย่อมไม่รู้จักการเสียสละ ถือว่าเป็นการไม่ยอมรับกฎและเงื่อนไขในศาสนา การถือศีลอดนั้น พิสูจน์ให้เห็นว่า หากผู้ใดมีเงินทองมากมาย หรือผู้ใดไม่มีอันจะกิน ทุกคนย่อมเท่าเทียมกันเสมอ ไม่มีใครที่จะเหนือกว่าใคร เราอด ท่านก็อดเหมือนกัน

muslims-in-indonesia