กฎข้อห้าม

Islamic

กฎข้อห้ามของศาสนาอิสลาม

กฎข้อห้ามของ ศาสนาอิสลาม นั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกับชาวพุทธอย่างเราเลย เพียงแต่ผู้คนที่นับถือศาสนานั้นๆจะทำตามกฎที่วางไว้หรือไม่ กฎที่ห้ามของมุสลิมได้แก่ การไม่ดื่มเหล้าหรือ สิ่งเสพติด และของมึนเมาต่างๆ เพราะถือว่าเป็นบาปหนักของศาสนามุสลิม เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลเสียต่อครอบครัวและสังคมเป็นอย่างยิ่งเหตุผลนี้ชาวมุสลิมจึงไม่ดื่มเหล้าและสิ่งเสพติดทุกอย่างเพราะถือว่า อัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้านั้นกำลังมองอยู่ กฎข้อที่ ห้ามกินหมู ทุกคนคงเข้าใจอยู่แล้วว่าทำไมอิสลามถึงกลัวหมู แท้ที่จริงแล้วชาวมุสลิมนั้นไม่ได้กลัวหมูเลยแม้แต่น้อย แต่สมัยก่อนนั้น หมูเป็นตัวที่นำโรคต่างๆเขามาในโลกเพราะหมูเป็นสัตว์ที่สกปรก เพราะหมูกินทุกอย่างไม่เลือกหน้า ในตัวหมูมี พยาธิ หลากหลายสายพันธุ์ และระบาดไปทั่วทุกทวีปในขณะนั้น

จึงเป็นสาเหตุที่ชาวมุสลิมไม่รับประทานสิ่งของสกปรกอย่างเช่นหมู และสัตว์ที่ไม่ควรกินต่างๆอย่างเช่น สัตว์มีพิษ สัตว์ที่กินเนื้อพวกเดียวกัน สัตว์ที่ใหญ่กว่าวัว ต่างๆ เพราะถือว่าหากรับประทานเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิตซะมากกว่า กฎข้อที่ 3 ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนัน เพราะการพนันถือว่าเป็นความหายนะ มาสู่ตัวเองและครอบครัว หากเล่นการพนันสิ่งที่เก็บออมมาจะไม่ยั่งยืนและหายไป ครอบครัวก็จะไม่มีความสุข กฎข้อห้ามหลักๆ ของศาสนาอิสลามก็คงจะมีประมาณนี้ และเชื่อว่าทุกๆศาสนาก็มีเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าใครจะปฏิบัติได้เท่านั้นเอง ศาสนาทุกศาสนาล้วนสร้างคนให้เป็นคนดีเหมือนๆกัน หากเป็นคนดีอยู่ที่ไหนคุณก็จะเป็นคนดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรืออยู่ในประเทศอะไรก็ตาม ทุกยุคสมัยเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเด็กสมัยใหม่ล้วนปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาอาจจะไม่ได้สอน เช่นการมี เพศสัมพันธ์ ก่อนไวอันควรก็ถือว่าผิดกฎของทุกศาสนาแล้ว แต่หากสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่เข้ามาแบบรวดเร็วและสื่อที่ได้รับเข้าไปนั้นเป็นสิ่งผิดผู้เสพก็ทำตามและผิดกฎไปด้วยเช่นกัน