การทำพิธีฮัจญ์

Islamic

ฮัจญ์ สำคัญกับชาวมุสลิมมากน้อยแค่ไหน

การทำพิธี ฮัจญ์ ที่ชาวมุสลิมนั้นให้ความสำคัญมากที่สุดในชีวิต คือการเดินทางไปที่ประเทศซาอุ เมือง เมกกะ ในเดือน ซุลฮิจญะ ขาวมุสลิมให้ความสำคัญมากเพราะถ้าใครได้ไปทำพิธีฮัจญ์ ถือว่าได้บรรลุในการนับถือศาสนาอิสลามแล้ว เปรียบสะเหมือนกับชาวพุทธอย่างเรา ที่ได้ไปประเทศอินเดียและได้ไปกราบสกาละ พระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนานั้นๆ

ชาวมุสลิจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย โดยก่อนอื่จะต้องทำ อิหุรอม ก่อน คือทำจิตใจให้สงบที่สุด ก่อนจะเข้าไปในพื้นที่ที่มีชื่อว่า แผ่นดินต้องห้าม หรือ แผ่นดินหะรอม โดยมีข้อบังคับอย่างเคร่งคัด เช่น การไม่สมสู่ ห้ามฆ่าสัตย์หรือสิ่งมีชีวิตในแผ่นดินหะรอม ห้ามตัดเล็บหรือเส้นผมใดๆทั้งสิ้น ห้ามใส่น้ำหอม หรือเครื่องประดับต่างๆการแต่งกายจะมีเพียงผ้า 2ผืนที่ห่อหุ้มร่างกายเท่านั้น

ส่วนพี่น้องชาวมุสลิม ที่ไม่ได้ไปหรือความพร้อมอาจจะยังไม่ถึง ก็ยังคงให้ความศรัทธาต่อศาสนา โดยการเฉลิมฉลอง หรือจัดเลี้ยงทำบุญที่บ้านของตนเอง หรือทางภาคใต้ของเรานั้นเรียกว่า วันรายอ หรือถ้าแปลเป็นไทย คือ วันแห่งความยิ่งใหญ่ นั่นเอง

การทำฮัจญ์ เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของศาสนาอิสลาม มาตั้งแต่สมัย ศาสดาฮิบรอฮีม และศาสดา ฮิสมาอีล ผู้เป็นลูกชายสร้าง บัยดุลลอฮุ สร้างขึ้นมาเพื่อไว้สำหรับบูชาต่อ อัลเลาะห์ พระเจ้าแห่งศาสนาอิสลาม เรียกร้องให้พี่น้องชาวมุสลิม จงรักภักดีต่อพระเจ้าอย่างอัลเลาะห์ จนมาถึงปัจจุบัน ยุคของศาสดา มูฮัมหมัด ได้มีการทุบทำลายสิ่งของหรือรูปปั้นต่างๆที่อยู่รอบ กะอุบะหุจนหมด และแสดงแบบอย่างให้เห็นว่าการทำฮัจญ์นั้น ที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร ไม่ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจำพวกรูปปั้น หรือสิ่งอื่นๆ เพราะ มูฮัมหมัดรู้ดีว่า อัลเลาะห์ ควรจะอยู่เพียงแค่ในใจของชาวมุสลิมเท่านั้น