ข้อห้ามอิสลามกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

The-Quran

เครื่องดื่มแอลกฮอล์ เชื่อว่าเราคงรู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องที่ไม่ดี บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องดี หรือบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร เรื่องของศาสนาเองก็เหมือนกัน บางศาสนาอาจจะไม่มีข้อห้ามแบบชัดเจนว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่บางศาสนาก็ห้ามเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเลย อย่างเช่น ศาสนาอิสลามเป็นต้น

ข้อห้ามที่บัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอาน

ศาสนาอิสลามนั้นได้มีบทบัญญัติห้ามสิ่งเสพติด ของมึนเมาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย ในคัมภีร์อัลกุรอานกว้างไว้ว่า โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงแล้วสุรา การพนัน รูปปั้นต่างๆ และการเสี่ยงทายนั้น คือสิ่งสกปรกซึ่งเป็นงานของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงละทิ้งมันเถิด เพื่อพวกเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จ

การตีความหมาย

จากบัญญัติดังกล่าว ศาสนาอิสลามจึงได้มีการตีความหมายว่า พวกเค้าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ของมึนเมาเลย ไม่ว่าจะเป็นของมึนเมาประเภทไหนก็ตาม ตั้งแต่สุรา เหล้า เบียร์ ไวน์ ยาเสพติด ยาบ้า และอื่นๆ เป็นการเสพช่องทางต่างๆ (การกิน ดื่ม ดูด ดม ฯลฯ) หรือแม้แต่การเข้าร่วมสังสรรค์ ทำงาน ค้าขาย หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวง ที่ต้องจำกัดแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีความเชื่อว่าหากได้ยุ่งเกี่ยวแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเสพติดของมึนเมาเหล่านี้จากน้อยไปมาก จนทำให้เกิดอาการติดของมึนเมาส่งผลกระทบต่อครอบครัวและคนรอบข้างในที่สุด

การลงโทษตามความเชื่อ

การเสพสุรา ของมึนเมา ตามความเชื่อของศาสนาอิสลามนั้น มีบทลงโทษเอาไว้ด้วย อย่างแรก หากผู้ใดจิบเหล้า หรือ ดื่มเพียงนิดเดียว อัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดของเค้าเป็นเวลา 3 วัน หากดื่มเพิ่มเป็น 1 จอก อัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดยาวนานถึง 40 วัน หากติดเหล้าเป็นนิจ เค้าจะต้องกินน้ำเลือด น้ำหนองของผู้ที่มาจากนรก หรือ หากใครติดเหล้าจนเป็นนิสัยแล้วตายในสภาพติดเหล้าอย่างนั้น เกิดมาใหม่จะเป็นสภาพคนบูชาเจว็ด หรือ ใครที่ติดเหล้าเมื่อตายไปจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์

ไม่เพียงแค่โลกหลังความตายเท่านั้น การมีข้อห้ามดื่มสุราของมึนเมาอย่างเด็ดขาดนั้น ความหมายในโลกปัจจุบัน ย่อมหมายถึงความต้องการให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ต้องเจอกับสิ่งที่ทำร้าย และทำลายสุขภาพของตัวเองด้วย อีกทั้งการดื่มสุราของมึนเมาอาจจะส่งผลต่อครอบครัวและสังคมให้เกิดความวุ่นวายด้วย ดังที่เราจะเห็นการเมาแล้วขาดสติ ทำร้ายผู้คนอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจนั่นเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จึงต้องมีการห้ามดื่มหรือเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นเลยจะดีกว่า