ความรู้เบื่องต้นสำหรับผู้สนใจศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลามถือว่า เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมาก อิสลาม มีความหมายว่า การยอม การยอมอย่างไม่มีข้อกังขาต่ออัลเลาะห์  และเป็นพระเจ้าองค์เดียวของศาสนา ในประเทศไทยก็มีผู้นับถืออยู่ไม่น้อย และสามารถอยู่ร่วมกับศสานาอื่นได้อีกด้วย  โดยต้นกำเนิดอิสลามในประเทศไทยเข้ามาเผยแผร่คำสอนตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา

ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในเมือง มะกะ ปัจุบันตั้งอยู่ที่ซาอุ โดย นบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาผู้ทายทอดหลักคำสอน ในวัย 40 เขาได้รับสารจากพระเจ้าให้มาถ่ายทอดสู่มวลมนุษย์ ท่าน มุฮัมมัด ไม่รู้หนังสือแต่มีความสามารถจดจำ วัจนะ  อัลกุรอาน เปรียบสเหมือนรัฐธรรมนูญ มีทั้งกฎหมาย จริยธรรม หลักคำสอน การถ่ายทอดให้ท่าน มุฮัมมัดไม่ได้มาเป็นเล่มแต่ถูกส่งมาตามเหตุการณ์ต่างๆ

อิสลาม ถ้าเข้านับถือแล้วต้องปฎิบัติอย่างเคร่งคัด เราต้องทำตาม รุกุ่นอิหม่าน 6 ข้อ 1.ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ 2.ศรัทธาเทวทูตของอัลเลาะห์  3.ศรัทธาต่ออัลกุรอาน 4.ศรัทธาต่อเหล่าบรรดา 5.ศรัทธาวันฟืนคืนชีพ 6.ศรัทธาในกฎของพระเจ้า นอกจากนี้ยังมี รุกุ่นอิสลามที่เราต้องทำตาม 5 ข้อ ที่เราคุ้นเคยอยู่เป็นประจำเช่น การปะกาศศรัทธา การละหมาด การถือศิลอด การให้ทาน การแสวงบุญ ในแต่ละชุมชนจะมีคนที่มทีความรู้คอยขยายความในด้านศาสนาอิสลาม อิสลามสามารถอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างไม่มีปัญหาใช้ชีวิตประจำวัน การพูดคุยแบบปกติกับศาสนาอื่นโดยไม่มีการแบ่งแยก ในประเทศไทยมีการแปล กุรอาน ให้เป็นภาษาไทยเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ ในหลวงรัฐกาลที่ 9 ทรงมีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งให้มีการเผยแผร่ศาสนาได้อย่างอิสระ และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นี่คือความรู้คราวๆถ้าอย่ารู่ลึกกว่านี้สามารถเข้ามาอ่านที่เพจเราได้