ความเชื่อในการสวดอาซานในแต่ละช่วงเวลา

Dress

เสียงดังกังวานจากมัสยิด 5 เวลา แม้จะเป็นระยะสั้นๆ เพียง 3 นาที แต่นั่นเป็นการบ่งบอกว่าใกล้ถึงเวลาละหมาดของพี่น้องชาวมุสลิมแล้ว เสียงดังสุดแสนไพเราะทำนองช่วงช้าคือเสียงสวดอาซานที่เป็นการประกาศให้ชาวมุสลิมสลัดทิ้งในความต่างของเชื้อชาติ สีผิว วรรณะ มาสู่การละหมาดแสดงถึงความเคารพสักการะ ความขอบคุณ และความภักดีต่ออัลลอฮ์
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสวดอาซาน
ก่อนการเริ่มละหมาด คือการนมัสการพระเจ้าอันเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามที่ชาวมุสลิมพึงปฏิบัติ 5 เวลา ได้แก่ ยามรุ่งอรุณ ยามบ่ายช่วงตะวันคล้อย ยามเย็น ยามพลบค่ำกับยามค่ำคืน แต่ก่อนถึงขั้นตอนการละหมาดในมัสยิดจะต้องมีขั้นตอนเชิญชวนให้มาละหมาดพร้อมกันหรือที่เรียกว่า การสวดอาซาน
เสียงอาซานที่ได้เชิญชวนให้ชาวมุสลิมเข้ามาละหมาดร่วมกันนั้นเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมให้ประชาชาติประกอบการละหมาด โดยผู้ที่ประกอบการละหมาดร่วมกันแบบญะอาอะฮฺจะดีกว่าผู้ที่ละหมาดคนเดียวถึง 27 เท่า ตามที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้ จึงเห็นได้ว่าการรวมตัวกันของพี่น้องมุสลิมก่อนเริ่มละหมาดจึงต้องมีเสียงอาซานเปรียบดั่งสัญลักษณ์หนึ่งเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าถึงเวลาละหมาดแล้ว
อาซาน คือ การประกาศให้รู้ถึงการเข้าสู่การละหมาดด้วยคำกล่าวเฉพาะ ยังหมายถึงการเรียก การเชิญชวน ให้ไปร่วมทำละหมาดในสถานที่เดียวกัน หรือละหมาดญะมาอะฮฺ ทำให้เกิดประโยชน์มากมาย เสียงอาซานยังเป็นการแจ้งเตือนต่อผู้ที่เผลอจากการละหมาด เป็นการเตือนต่อผู้หลงลืมละหมาดให้ละหมาด ซึ่งเป็นนิอฺมัติที่ยิ่งใหญ่
ปรัชญาของอาซาน
– อาซาน หรือ อาซานนมาซ คือภาพสะท้อนความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า และความเป็นเอกภาพของมุสลิม
– อาซาน คือ เสียงกู่ร้องที่บ่งบอกความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของมวลมุสลิม เป็นรากหลักของความเชื่อศรัทธา เป็นทิศทางในการปฏิบัติ และดำเนินชีวิตของบรรดามุสลิม
– อาซาน เป็นการประกาศการมีอยู่ของอิสลาม แนะนำหลักความเชื่อ และการปฏิบัติของมุสลิม เป็นการประกาศการเป็นปรปักษ์กับพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลาย
– อาซาน เป็นการประกาศอุดมการณ์ และแนวคิดของบรรดามุสลิม
– อาซาน เป็นประโยคแรกที่ทารกแรกเกิดทั้งหลายต้องได้รับฟังจากบิดา
– อาซาน เป็นเสียงกู่ร้องเดียวที่ได้ยินไปถึงชั้นฟ้าเบื้องบน
– อาซาน เป็นเสียงเดียวที่ชัยฏอนต่างวิ่งหนี แต่สร้างความสงบมั่นให้กับจิตใจของผู้ศรัทธา
เสียงอาซานจึงเปรียบดั่งพลังอันประเสริฐสำหรับชาวมุสลิม ทุกครั้งที่เสียงอาซานดังขึ้นจากมัสยิดคือความพิเศษที่จะได้เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า เป็นการเตือนใจให้ชาวมุสลิมประกอบแต่สิ่งดีงาม เมื่อได้ยินเสียงอาซานดังขึ้นพระเป็นเจ้าก็ปรากฏชัดเจนในใจของพวกเขาเช่นกัน