คัมภีร์อัลกุรอาน

Islamic

คัมภีร์อัลกุรอานที่ชาวมุสลิมนับถือ

คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามโดยตรงซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่า คัมภีร์นี้ได้ประทานพรมาจาก อัลลอฮ์ และความหมายของคำว่า อัลกุรอาน คือ การอ่าน หรือเรียกว่า การอาขยายนั่นเอง อัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้าองค์สุดท้ายของชาวมุสลิมได้มอบหนังสือเล่นนี้เพื่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกและเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่จะให้ แล้วจะไม่มีคัมภีร์เล่มอื่นๆต่อมาอีก ในปี ค.ศ. 610 เมื่อมูฮัมหมัดได้นั่งบำเพ็ญตนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง ญิบรีลก็ปรากฏตนขึ้นและนำพระโองการแรกจากพระผู้เป็นเจ้ามีความว่า “อ่าน” ด้วยพระนามแห่งผู้อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่าน และพระเจ้าของเธอนั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง จึงเป็นที่มาของมนุษย์ขึ้นทุกวันนี้

คัมภีร์อัลกุรอาน นั้นภาษาที่ใช้อ่านจะเป็นภาษา อาหรับ 100 เปอร์เซ็น ซึ่งหากบางท่านที่เป็นมุสลิมก็จะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าไรเกี่ยวกับภาษานี้ น้อยคนนักที่อ่านแล้วจะเข้าใจในคัมภีร์อัลกุรอาน ในหนังสือเล่นนี้จะอธิบายความเป็นมาของพระเจ้าอย่าง อัลลอฮ์ ที่มาที่ไปของศาสนาอิสลาม กฎข้อห้ามต่างๆ และสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควร อัลกุรอาน เนื้อหาบางตอนจะอธิบายถึงเรื่องราวของ ศาสดา ของอิสลามมีใครที่เป็นศาสดา จำนวนเท่าใด และมีชื่ออะไร และยังอธิบายถึงแหล่งกำเนิดของศาสนาว่าเริ่มมาจากอะไร จนไปถึงเรื่องราวของการศรัทธาต่อพระเจ้า หรือนามของ อัลลอฮ์ หากผู้ใดดูหมิ่นศาสนาตนเองผู้นั้นจะมีแต่สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิต และยังส่งผลถึงลูกหลานในอนาคตอีกด้วย คัมภีร์อัลกุรอาน หลักๆจะสอนให้ชาวมุสลิมออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบและพอเพียงตามคำสอนไม่ควรยอมอดหากยังมีแรงที่จะทำงานต่อ หากผู้ใดนั่งกินหรือนอนกินผู้นั้นถือว่าความละอายต่อบาปไม่มี