พิธีการและขั้นตอนการแต่งงานของศาสนาอิสลาม

Islamic-marriage-process

การนับถือศาสนาของแต่ละคนนอกจากจะมีไว้เพื่อปฏิบัติตามคำสอนและดำเนินการตามแนวทางรวมถึงมีไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ยังหมายถึงขั้นตอนบางประการของการใช้ชีวิตที่ต้องดำเนินตามหลักของศาสนานั้นๆ ด้วย เช่น การแต่งงานก็เป็นอีกพิธีการสำคัญในชีวิตที่จำเป็นต้องมีเรื่องพิธีทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งศาสนาอิสลามก็เป็นอีกศาสนาที่มีคนนับถือจำนวนมากทำให้พิธีการและขั้นตอนการแต่งงานของศาสนาอิสลามก็มีความน่าสนใจไม่น้อย

พิธีการและขั้นตอนการแต่งงานของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

  1. การสู่ขอ – ในอดีตฝ่ายชายจะให้ญาติผู้ใหญ่หญิงล้วนเป็นผู้ไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเมื่อตกลงก็กำหนดงานหมั้น การตอบตกลงจะไม่ขอความเห็นลูกสาว ทว่าปัจจุบันการสู่ขอ พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายต้องไปสู่ขอกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงพร้อมขนมกับผลไม้ เมื่อถึงก็จะกล่าวว่า “มีธุระ ที่จะปรึกษาขอด้วย” พร้อมสอบถามหญิงที่ไปสู่ขอว่า “มีคู่หรือยัง” ถ้าตอบไม่มีก็จะกล่าวว่าต้องการสู่ขอให้ใคร ฝ่ายหญิงจะไม่ตอบตกลงทันทีและไม่ตอบใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะปรึกษากันระหว่างญาติ 7 วัน แล้วอาจส่งคนไปบอกกรณีตกลงถ้าไม่ตกลงก็เงียบไป ถ้าตกลงฝ่ายชายก็จะคุยเรื่องสินสอด กำหนดวัน และมะฮัรฺ
  2. การหมั้น – ในอดีตฝ่ายชายจะจัดขบวนเถ้าแก่ ขันหมากไปยังบ้านฝ่ายหญิง ฤกษ์ที่ดีจะใช้ช่วงเย็น 4-5 โมง ขันหมากจะมี 3 พาน ได้แก่ พานหมากพลูมีสินสอดใส่เอาไว้เรียกว่า ลาเปะซีเฆะหรือเงินรองพลู, พานข้าวเหนียวถั่วเหลือง และพานขนม แต่ถ้ามีเงินก็อาจเพิ่มพานขนมอีกพาน ปัจจุบันการหมั้นทำได้สองแบบ คือ หมั้นก่อนแต่ง ทำพิธีนิกะห์ หรือหมั้นหลังทำพิธีนิกะห์ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

Islamic-marriage-process-

การแต่งงาน – ในอดีตจะจัดหลังหมั้น 2 สัปดาห์ ยึดฤกษ์ 4-5 โมงเย็น เจ้าบ่าวยกขันหมากไปบ้านเจ้าสาวไม่มีของนอกจากเงินหัวขันหมากและกล้วยพันธุ์ดี เจ้าสาวต้องเตรียมต้อนรับโดยเชิญโต๊ะอิหม่ามเป็นประธานและผู้ทรงคุณธรรมอีก 1 คน สำหรับเป็นสักขีพยาน เมื่อมาถึงบ้านเจ้าสาวก็จะมีการต้อนรับเจ้าบ่าวก็ส่งเงินให้โต๊ะอิหม่ามตรวจนับแล้วก็ทานอาหารร่วมกัน เจ้าสาวจะเก็บตัว เมื่อทานอาหารเสร็จเจ้าบ่าวนั่งขัดสมาธิหน้าโต๊ะอิหม่ามเมื่อมีพิธียินยอมพ่อเจ้าสาวหรือญาติเป็นผู้ชาย วอเกล์ กับโต๊ะอิหม่าม แล้วอ่านศาสนบัญญัติโดยโต๊ะอิหม่าม เมื่อจบโต๊ะอิหม่ามยื่นมือจับปลายนิ้วเจ้าบ่าวนิ้วหนึ่งพร้อมกล่าววาจาสำหรับการแต่งงาน ซึ่งคำพูดก็จะมีการบอกกันตามหลักศาสนาอิสลามเมื่อเสร็จสิ้นก็ถือว่าเป็นการแต่งงานโดยสมบูรณ์