วิธีการถือศีลอดของอิสลาม

FastingIslam

ทุกปีๆ ในเดือน 9 นับเป็นเดือนเราะมะฎอนสำหรับชาวมุสลิม เป็นช่วงที่ชาวมุสลิมทั่วโลกทั้งชายหญิงซึ่ง พ้นวัยเด็กแล้วจะต้องทำหน้าที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญมากอีกประการหนึ่งนั่นคือ การถือศีลอด นั่นเอง การถือศีลอด เป็นการละเว้นจากการบริโภค อาหาร , น้ำดื่ม , การเสพ รวมทั้ง งดการมีเพศสัมพันธ์  เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือน โดยมีระยะเวลา 29 – 30 วัน โดยชาวมุสลิมต้องตั้งจิตว่าทำเพื่ออัลลอฮฺ

Fasting-Islam

ศีลอดประเภทต่างๆ

การถือศีลอดมีหลายประเภท ได้แก่

 • ศีลอดประเภทติดต่อกัน เช่น การถือศีลอดเพราะจากการหย่าแบบซิฮาร , การถือศีลอดเพื่อเป็นชดใช้ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศในตอนกลางวันของเราะมะฎอน, การถือศีลอดในเราะมะฎอน เป็นต้น
 • ศีลอดประเภทไม่ติดต่อกัน เช่น การถือศีลอด 10 วัน ของผู้ทำฮัจญ์, การถือศีลอดเพราะละเมิดข้อห้ามขณะครองอิหฺรอม เป็นต้น
 • ศีลอดประเภทตามความสมัครใจ เช่น ถือศีลอดวันจันทร์กับพฤหัสบดี , ศีลอด 7 วันในเดือนเชาวาล , ศีลอดเดือนชะอฺบาน เป็นต้น

มุสลิมที่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมะฎอน

 • บรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ คือ เด็กต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ หรือมีสิ่งที่แสดงการบรรลุนิติภาวะอื่น ๆ เช่นถ้าเป็นผู้ชายต้องมีฝันเปียก ถ้าผู้หญิงต้องมีประจำเดือน
 • มีสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์
 • ไม่อยู่ในอาการมึนเมา
 • ไม่หมดสติ
 • ไม่เจ็บป่วย เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ไม่มีประจำเดือน รวมทั้งปราศจากเลือดหลังจากการคลอดบุตร

ข้อควรปฎิบัติในการถือศีลอด

 • การละศีลอด หลังจากแน่ใจว่าดวงอาทิตย์ตกแล้ว
 • ละศีลอดด้วย อินผลัมสด – แห้ง , น้ำ โดยทั้ง 3 นี้มีคุณค่าลดกันมาตามลำดับ
 • กล่าวดุอาอ์ขณะละศีลอด
 • กินอาหารสะหูร คือ การกินดื่มในช่วงใกล้หมดคืนเพื่อเตรียมถือศีลอด
 • พยายามช้าในการกินอาหารสะหูร จนท้ายที่สุดของกลางคืน

สิ่งที่ทำให้ศีลอดเสีย

ถ้าผู้ถือศีลอดทำในเรื่องดังต่อไปนี้ถือว่า ศีลอดของเขาเสียทันที และจะต้องแก้ไขโดยการถือศีลอดชดใช้ ภายหลังจากเดือนร่อมะฎอนจบลง สิ่งที่ทำให้ศีลอดเสีย ได้แก่

 • ตั้งใจกิน ไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยก็ตาม
 • ตั้งใจดื่ม ไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยก็ตาม
 • มีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังก็ตาม
 • จงใจให้ฝุ่นละออง ,ควัน , ไอน้ำ ซึ่งมีจำนวนมากเข้าไปในลำคอ
 • ทำการการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะชายหรือหญิง
 • ตั้งใจสวนทวารด้วยของเหลวทุกชนิด
 • การพยายามอาเจียนให้ออกมาให้ได้