No Image

ความรู้เบื่องต้นสำหรับผู้สนใจศาสนาอิสลาม

June 10, 2019 admin 0

ศาสนาอิสลามถือว่า เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมาก อิสลาม มีความหมายว่า การยอม การยอมอย่างไม่มีข้อกังขาต่ออัลเลาะห์  และเป็นพระเจ้าองค์เดียวของศาสนา ในประเทศไทยก็มีผู้นับถืออยู่ไม่น้อย และสามารถอยู่ร่วมกับศสานาอื่นได้อีกด้วย  โดยต้นกำเนิดอิสลามในประเทศไทยเข้ามาเผยแผร่คำสอนตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในเมือง มะกะ ปัจุบันตั้งอยู่ที่ซาอุ โดย นบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาผู้ทายทอดหลักคำสอน ในวัย 40 เขาได้รับสารจากพระเจ้าให้มาถ่ายทอดสู่มวลมนุษย์ ท่าน มุฮัมมัด ไม่รู้หนังสือแต่มีความสามารถจดจำ วัจนะ  อัลกุรอาน เปรียบสเหมือนรัฐธรรมนูญ มีทั้งกฎหมาย […]