Islam-violence

เพราะเหตุใดศาสนาอิสลาม ถึงมีปัญหาความรุนแรง

October 23, 2019 admin 0

‘ศาสนาอิสลาม’ คือ ศาสนาแห่งสันติภาพ ซึ่งเน้นในเรื่องของการให้ความเคารพที่มีต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งยังเป็นศาสนายอมรับในความแตกต่างอย่างเท่าเทียม โดยผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างมุสลิมที่ดีตามหลักคำสอน ก็จะดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบสุขในชีวิต ในเมื่อคำสอนเป็นเช่นนี้ หากแต่เหตุใดศาสนาอิสลาม ถึงเต็มไปด้วยปัญหาความรุนแรง? ‘มุสลิมหัวรุนแรง’ คือ กลุ่มคนที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มแบ่งแยกดินแดนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นมุสลิมหัวรุนแรงไม่อาจอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมชาติได้ อันเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งสาเหตุของความขัดแย้ง รวมทั้งเกลียดชังจนกระทั่งนำไปสู่การฆ่ากันด้วยความรุนแรง จึงเป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์อันร้ายแรงสะเทือนขวัญไปทั่วโลกอย่างในทุกวันนี้ มีช่องว่างในคำสอน – ทำให้มีคนแอบอ้างนำไปใช้ในทางที่ผิด […]