Islamic
Islamic
Islamic
Islamic

การปฏิบัติตนของศาสนาอิสลาม

มุสลิม มีความสำคัญต่ออิสลามอย่างไร

มุสลิม หมายถึง ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้า ที่ชื่อ “อัลเลาะห์” ศาสนาอิสลามนั้น ซึ่งถือว่าเป็นศาสนา หนึ่งที่มีผู้รับถือมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกและมีอุดมคติที่เหมือนกับทุกๆศาสนา ที่สอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดี และช่วยเผยแพร่ ศาสนาให้เป็นที่รู้จักออกไปอย่างกว้างขวาง ชาวมุสลิมมีข้อปฏิบัติหลักๆ อยู่ 5 ข้อที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของทุกคน

  1. ความเชื่อของมุสลิม ไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงนอกซะจาก “อัลเลาะห์” และมูฮัมหมัด คือ ศาสดาของพระเจ้า ความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัย 1,000 กว่าปีที่แล้วที่นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งศาสนาอิสลาม จนมาถึงปัจจุบันความเชื่อของชาวมุสลิม จะเป็นเหมือนผู้ที่นับถือศาสนาทั่วไป อย่างศาสนาคริสต์ ที่ยืนยันว่าพระเจ้าของตนเองนั้นมีอยู่จริง และยังคงเผ้ามองอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การที่จะทำบาปอะไรซักอย่างนั้นไม่เกิดความสำเร็จเพราะยังคงเกรงกลัวต่อบาปจาก อัลเลาะห์
  2. การอธิษฐาน ของชาวอิสลาม จะต้องละหมาดให้ครบ 5 ครั้งต่อหนึ่งวัน การละหมาด ทุกคนจะต้องทำจิตใจให้สงบและสละบาปที่ทำขึ้นมาในวันนั้นๆ การละหมาดคือการ ถือศีลอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตใจสงบ ไม่หวอกแหวกต่อสิ่งรอบข้าง และจิตใจต้องรวมเป็นหนึ่ง
  3. การให้ทาน คือการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่กำหนดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่มีค่า หรือไม่มีค่า อย่างเช่น การแบ่งอาหารให้แก่ผู้ที่อด ให้เครื่องนุ่งห่ม สิ่งต่างๆที่ชาวมุสลิมนั้นให้ ถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งซึ่ง ศาสดาท่านสอนไว้ว่า หากเราให้ผู้ใดไปเราจะได้กลับมามากกว่าเดิม จึงเป็นที่มาของการให้และแบ่งปันระหว่างพี่น้องมุสลิม
  4. การถือศีลอด คือการถือศีลที่ทุกคนจะต้องทำในแต่ละปีจะมีการถือศีลอด 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความสมดุลแก่ชีวิต หรือเท่าเทียมกันทุกอย่าง ผู้ใดมีเงินทองมากมาย ในช่วงนั้นก็จะอดอาหารเหมือนผู้ยากไร้เช่นกัน เป็นการทดลองใจและฝึกความอดทนและเข้าใจถึงความอดของมนุษย์ ไม่ว่าจะรวยหรือจนย่อมมีค่าเท่ากันทั้งหมด
  5. ออกฮัจญ์ คือการเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ควรจะต้องเดินทางไปให้ได้หนึ่งครั้งในชีวิต ในช่วงเดือนสิบสองของทุกปี ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวมุสลิมนั้นจะต้องทำ เพื่อให้ได้มาถึงคำว่า บรรลุ จากเพราะผู้เป็นเจ้า
Islamic
Islamic
Islamic