เพราะเหตุใดศาสนาอิสลาม ถึงมีปัญหาความรุนแรง

Islam-violence

‘ศาสนาอิสลาม’ คือ ศาสนาแห่งสันติภาพ ซึ่งเน้นในเรื่องของการให้ความเคารพที่มีต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งยังเป็นศาสนายอมรับในความแตกต่างอย่างเท่าเทียม โดยผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างมุสลิมที่ดีตามหลักคำสอน ก็จะดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบสุขในชีวิต

ในเมื่อคำสอนเป็นเช่นนี้ หากแต่เหตุใดศาสนาอิสลาม ถึงเต็มไปด้วยปัญหาความรุนแรง?

‘มุสลิมหัวรุนแรง’ คือ กลุ่มคนที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มแบ่งแยกดินแดนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นมุสลิมหัวรุนแรงไม่อาจอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมชาติได้ อันเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งสาเหตุของความขัดแย้ง รวมทั้งเกลียดชังจนกระทั่งนำไปสู่การฆ่ากันด้วยความรุนแรง จึงเป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์อันร้ายแรงสะเทือนขวัญไปทั่วโลกอย่างในทุกวันนี้

มีช่องว่างในคำสอน ทำให้มีคนแอบอ้างนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเป็นการชักชวนให้คนมาร่วมก่อการร้าย สร้างความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

มีการแบ่งแยกการปฏิบัติระหว่างชาวมุสลิม ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ, สังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้เกิดการปลูกฝังการแบ่งแยกด้วยเหตุผลทางศาสนามาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย

คำสอนในศาสนาอิสลามนั้นมีอยู่มากมาย อีกทั้งยังมีบทบัญญัติละเอียดมาก ทำให้เกิดความยากต่อการศึกษาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันข้อบังคับพื้นฐานของศาสนา ซึ่งเป็นฐานบัญญัติ 5 ประการ ก็เน้นหนักไปในทางด้านการปฏิบัติและศรัทธามากกว่าทัศนะคติ รวมทั้งหลักการดำรงชีวิตในโลกร่วมกับผู้อื่น

สาเหตุจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ถูกประเทศมหาอำนาจเอาเปรียบมาเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นเมื่อเอาชนะในสงครามที่ประทะแบบตาต่อตาก็ไม่ได้ ก็จึงต้องเปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้วิธีการรบแบบกองโจร ด้วยการนำศาสนามาเป็นข้ออ้างในการรวบรวมสมาชิก และทางด้านเดียวกันสื่อที่ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับฟัง ก็เป็นสื่อของประเทศมหาอำนาจ และข้อมูลซึ่งมาจากสื่อนั้น บางครั้งก็อาจขาดความเป็นกลาง ไม่ครบถ้วนอย่างที่คิด จึงทำให้กลุ่มต่อต้านเหล่านั้น ปลุกปั่นว่าเป็นพวกหัวรุนแรงก่อการร้ายแบบไร้เหตุผล

สรุปแล้ว การก่อการร้ายและการใช้ความรุนแรงของศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ เกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์เสียมากกว่า ทั้งในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน, การขับไล่กลุ่มนายทุนต่างชาติ, การปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่, การปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจนอกกฎหมาย และศาสนาก็ถูกนำมาเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างเท่านั้น เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลหลักที่คนนอกศาสนา หรือ คนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ควรทำความเข้าใจ ว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุผล