อิสลามไม่ส่งเสริมความรุนแรงจริงหรือไม่ ?

Islam-does

ศาสนาอิสลามมีคำสอนว่าสังคมใดมีความสงบ มีความปลอดภัย สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยความเจริญงอกงาม แต่ถ้าประเทศไหนมีภัยสงคราม มีการสู้รบ ประชาชาชนก็จะอยู่ด้วยความลำบาก ไม่อาจประกอบอาชีพได้ และนี่จึงเป็นที่มาของการขาดแคลนอาหาร, ยารักษาโรค และปัญหาสังคมก็จะตามมาอีกมากมาย เช่น การลักขโมย, การก่ออาชญากรรม ซึ่งมีแต่ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

‘อิสลาม’ ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรง

โดย ‘อิสลาม’ เป็นศาสนาที่เรียกร้องประชาชนช่วยกันสร้างสังคมอันอุดมไปด้วยความปลอดภัย จนกระทั่งทำให้เกิดสันติสุขอย่างมีความสุข นอกจากนี้อิสลามยังปฏิเสธการก่อการร้ายในทุกแบบ ณ ปัจจุบันเกิดการกระทำอันรุนแรงและโหดร้ายมากมาย โดยความรุนแรงเหล่านี้ถูกนำมาผูกว่าเป็นหลักคำสอนของอิสลาม เช่น การลอบวางระเบิด, การก่อการร้าย ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต บางครั้งผู้กระทำอาจจะเป็นมุสลิมก็จริงอยู่ หากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคำสอนของอิสลามเสมอไป โดยคุณต้องดูว่าการกระทำเหล่านี้ใครเป็นคนทำ มีเหตุการณ์อันตรายมากมายที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ และบางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับมุสลิมเสียอย่างนั้น จนเป็นสาเหตุให้ผู้คนจำนวนมากเข้าใจอิสลามไปในทางผิดอย่างฝังรากลึก

ประวัติศาสตร์อิสลาม ‘ท่านนบี’ ได้กำชับทหารมุสลิมในขณะจะออกไปรบ คือข้อห้ามในเรื่อง การฆ่าเด็ก, สตรี, คนชรา, นักบวช รวมทั้งห้ามตัดต้นไม้, ห้ามทำลายบ้านเรือน และศาสนสถาน ทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด หากแต่ดูการทำสงครามในปัจจุบัน โดยชาติมหาอำนาจที่เข้ามาสู่ตะวันออกกลาง ประชาชาชนซึ่งเป็นพลเรือนธรรมดา กลับถูกสังหารจำนวนมากมาย นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวง บ้านเรือนถูกทำลาย, โรงเรียน, ศาสนาสถาน อีกทั้งยังมีผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกมากมาย โดยบทบัญญัติแต่ละข้อที่ ‘อัลลอฮ์’  กำหนดมาจะไม่ค้านต่อธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นการที่หลายคนพยายามผูกอิสลามให้เข้ากับความรุนแรง, การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การปกปิดร่างกายของหญิงมุสลิม ว่าเป็นหลักการที่มาลิดรอนสิทธิสตรี เมื่อคิดในทางกลับกันถ้าหากบุคคลใดมีจิตใจเป็นกลางอย่างแท้จริง ไม่มีความคิดทางด้านอคติก่อนที่เขาจะตำหนิหลักการอิสลาม เขาก็จะลงมือศึกษาหลักการของอิสลามในแต่ละข้อ ให้รู้ถึงรายละเอียดที่แท้จริงเสียก่อน และถ้าเขาได้ศึกษาถึงหลักการของอิสลามจนทราบถึงรายละเอียดที่แท้จริงแล้ง เขาจะค้นพบได้อย่างประจักษ์ชัดว่า ในปัจจุบันนี้มีการกล่าวหาอิสลามมากมายอย่างรุนแรง เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นรู้จักอิสลามตามสื่อต่างๆ เท่านั้น ไม่ได้ศึกษาความรู้จากต้นตอจริงๆ นั่นเอง